Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor cursussen/ workshops.

 

Inschrijving

Bij inschrijving via het contactformulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsplicht. Je inschrijving is persoonsgebonden. Wanneer de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Je inschrijving is definitief als je van mij een bevestiging per mail hebt gekregen en het cursusgeld op de aangegeven rekening staat. De cursus bestaat uit maximaal 6 deelnemers en gaat door bij minimaal 3 deelnemers.

Onvoldoende deelnemers

Wanneer er exact één week voor de start van een cursus of workshop onvoldoende inschrijvingen zijn (minder dan 3), wordt de cursus of workshop geannuleerd. Je krijgt hier dan  per mail bericht van. Het eventuele vooruitbetaalde bedrag voor deelname wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op je rekening.

Annulering voor ingang van de cursus

Tot 2 weken voor de start van een workshop is annuleren mogelijk. Daarna wordt het volledige bedrag in rekening gebracht tenzij er sprake is van overmacht. De opzegging is definitief als je van mij een mail ter bevestiging van opzegging hebt gehad.

Overmacht

Als overmacht voor de cursist gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Bij definitieve afzegging door overmacht ontvangt u volledige restitutie van de vooruitbetaalde gelden.

Algemeen

Wanneer er onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde cursus zijn kan er in overleg voor een andere datum of  cursus worden gekozen als daar plaats is. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les per mail of telefonisch afgelast. Deze les mag uiteraard worden ingehaald.

Aansprakelijkheid

Keper & Twill  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van naailessen door overmacht. Deelname aan alle activiteiten bij Keper & Twill  is geheel voor eigen risico. Keper & Twill kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel opgelopen tijdens cursus of workshop.